image

عنوان انبارداری

توضیحات انبارداری

جهت همکاری با مشتریان محترم، آماده پذیرش بارهای فله جهت ارسال به موقع به مقصد مورد نظر می باشد

.انبار این شرکت در دبی تسهیلات منظمی را به مشتریانی که بصورت فله خریداری می کنند ارائه میدارد

ارسال محصولات به انبار، بسته بندی محمولات ، بارگیری کانتینر

تهیه مدارک مورد نیاز گمرکی و ارسال به مقصد مورد نظر نمونه ای از این خدمات می باشد

این شرکت عملیات ترخیصیه در مقصد را انجام نمی دهد و کالا به نام شرکت مورد تایید مشتریان ارسال میگردد

ازکلیه شرکت های فعال در این زمینه ، جهت عقد قرارداد دعوت بعمل می آید

در صورت تمایل جهت مشاوره رایگان و شروع همکاری با ما در تماس باشید