image

درباره ما

درباره شرکت حمل و نقل

ریل پارت آسیا زیر مجموعه شرکت حمل و نقل بین المللیPBT، با هدف تامین نیازهای رو به رشد خدمات ریلی بین ایران  و   CIS فعالیت میکند.  

با وجود اینکه شرکت ریل پارت تمامی خدمات حمل و نقل ، از قبیل حمل هوایی ، دریایی و زمینی را به مشتریانش ارائه میدهد ، اما تمرکز اصلی این شرکت بر بخش فورواردری ریلی میباشد.